Başkanın Mesajı

 

 

Sevgili Perakendeci Dostlarım,

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı İstanbul PERDER olarak;  tüketici haklarına, sosyal hukuk devleti anlayışına, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, ülke çıkarlarını perakende sektöründe çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların haklarını korumak ve geliştirmek temel hedefimizdir. 

Ülkemiz, perakende sektörünün en önemli lokomotifi, en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan biz PERDER dernekleri, gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle sektörümüze her anlamda değerler katmak, sesimizi etkin bir biçimde duyurmak zorundayız.

Derneğimizde üyelik sürecinde öncü bir rol üstlenmek ve yerel ölçekte bunun gereklerini yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

Kıymetli Üyelerimiz,

Dernekler, kaynaştıkları ve dayanıştıkları sürece çekim merkezleridir. Ne güzeldir insanların mutlu ve acılı günlerinde yanlarında olduğunu hissettirmek… İşte bizim derneğimiz de özünde, bu duygularla kurulmuş ve bugüne kadar samimiyetle sürdürülmüştür. Ben bu vesileyle PERDER’imizde, bugüne değin kurucu başkanımız başta olmak üzere görev yapmış tüm başkan ve yöneticilerimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Nice projelere hep birlikte imza attık, sektörümüz adına daha nicelerine hep birlikte imza atalım. Özellikle son yıllarda yerli ve yerelliği öne çıkaran Yerli Market Haftası gibi projelerimizde sektöre değer ve katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Üretici, tedarikçi, distibütör ve perakendenin ayrılmaz bir bütün olarak ele alınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ve her platformda şunu ısrarla ve üstüne basarak yüksek sesle ifade ediyorum ki yerel perakende sektörün bir sigartasıdır.  

Heyecan dolu adımlarımızla her geçen gün daha da büyüyeceğimize inanıyorum.

Unutmayalım ki ”En uzun yolculukların dahi başlangıcı bir adımdır.”

 

Saygı ve sevgilerimle,

 

RAMAZAN ULU

Yönetim Kurulu Başkanı