İç Tüzük

İstanbul Perder İç Tüzük

AMAÇ MADDE 1: İş bu iç tüzük, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği ( İstanbul PERDER ) iç işleyişine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu iç tüzükte geçen ‘DERNEK’ ibaresi İstanbul Perakendeciler Derneği’ni ifade eder.

KAPSAM MADDE 2: İç tüzük, dernek üyelerinin davranışlarını, kendilerini geliştirmelerini ve aynı zamanda Dernek imajını en üst seviyede tutmak için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

AMAÇ

MADDE 1:  İş bu iç tüzük, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği  ( İstanbul PERDER ) iç işleyişine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu iç tüzükte geçen ‘DERNEK’ ibaresi İstanbul Perakendeciler Derneği’ni ifade eder.

KAPSAM

MADDE 2: İç tüzük, dernek üyelerinin davranışlarını, kendilerini geliştirmelerini ve aynı zamanda Dernek imajını en üst seviyede tutmak için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

İÇ TÜZÜK KURALLARI

MADDE 3:  Dernek İç Tüzük Kuralları;

 1. Dernek üyeleriyle bütündür. Dernek, üyelerinin çıkarlarını her zaman kişisel menfaat ve çıkarlarından ön planda tutar.
 2. Dernek, üyeler ile ilgili bilgilerin gizliliğine önem verir.
 3. Dernek, faaliyetlerin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimser.
 4. Üye, dernek tarafından çıkarılmış ve uygulamaya alınmış olan kural ve teamülleri  uygular.
 5. Üye, derneğin organize ettiği eğitim, konferans, panel , fabrika ziyaretleri vb. toplantılara çok önemli bir mazereti olmadığı sürece sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde katılım sağlar.
 6. Yönetim kurulunca görev ve sorumluluk verilen sayman, dernek yönetimine ve üyelere gerektiği taktirde bütçe raporu verir.
 7. Üye, derneğin ön gördüğü aidatlarını eksiksiz ve zamanında öder. 6 ay üst üste aidat ödemeyen üyeye gerekli yazılı uyarı yapılır. Gerekli uyarılara rağmen uyarı tarihinden itibaren 2 ay içinde aidat ödemesi yapmadığı taktirde üyeliği askıya alınır.
 8. Sektörümüzle ilgili herhangi bir ihtilafta oluşacak anlaşmazlık ve çıkmazlık durumunda, derneğimizden talep edildiği taktirde  yönetim kurulu sorumluluğunda hakem heyeti oluşturulur ve ilgili heyete yetki verilir.
 9. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, toplantı iştirakçileri tarafından imza altına alınır ve tüm üyelere deklare ederek uygulanır.
 10. Yönetim Kurulu, her 15 günde bir asıl ve yedek ayrımı  yapmaksızın Perşembe günleri saat: 10:00 - 13:00 arasında toplanır.
 11. Yönetim Kurulu toplantılarına arzu eden dernek  üyeleri katılabilir.
 12. Perder Gelişim Platformu (PGP) Başkanı, yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlar.
 13. Perder  Yönetimi ve Pgp yapmış olduğu proje ve çalışmaları sektörle paylaşır ve sektörün gelişmesini sağlar.
 14. Yönetim Kurulu toplantılarının devamında, varsa komisyon kendi içerisinde toplantılarını gerçekleştirir.
 15. Dernek üyesi tarafından, herhangi bir diğer üyede çalışmakta olan iş görene    ( elemana)  iş başında  teklif götüremez.
 16. Herhangi bir üyeden ayrılmış olan iş göreni( elemanı), başvuru yaptığı takdirde referans olarak daha önceki üye ile istişare eder ve yüz kızartıcı bir sebeple ayrılmış olması durumunda işe başlatmaz.
 17. Dernek üyelerimiz, birbirlerine maddi ve manevi zarar vermeme adına şube açılışlarını dernek üyemize yakın bir yerde açmamaya hassasiyet gösterir.
 18. Dernek bütünlüğü birlik ve beraberlik adına, üyelerimizin “ben” yerine “biz” ifadesini kullanmaları önerilir.
 19. Dernek üyeleri için yapılacak olan organizasyon çalışmaları, bütünleştirici ve birleştirici olmak adına tüm üyelerin katılımını sağlayacak şekilde olmalıdır.
 20. İstanbul Perder Üyesi, dernek merkezinden gelen çağrılara ; dernek yetkilileri de üyesinin istediği çağrıya zamanında cevap vermek de hassasiyet gösterir.
 21. Dernek yönetimi, acil  durumlarda üyelerini olağanüstü toplantılara çağırabilir.
 22. Dernek yönetimi, derneğinin faaliyetlerini  dernek başkanı yada basın sorumlusu yetkisinde yazılı ve görsel basında olumlu bir şekilde duyurmaya çalışır.
 23. Dernek Yönetimi, sektörün sorunlarıyla ilgili çözüm üretme adına ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşmeler yapar, çözümler üretir.
 24. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, geçerli yazılı mazeret bildirmeden 3 kez üst üste yönetim toplantısına katılım sağlamadığı taktirde yazılı uyarı alır. Yapılan uyarılara rağmen, yine 3 kez toplantıya katılım sağlamadığı taktirde yönetim kurulu üyeliğinden istifası istenir.
 25. Dernek, bağlı bulunduğu  Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) organizasyonlarına ve davet olduğu sürece toplantılarına katılarak, derneğini temsil eder.
 26. Dernek, tüm Türkiye Perder’ler ile görüşmeler sağlar, ilişkilerini olumlu yönde güçlendirir.
 27. Dernek çok zorunlu olmadığı sürece resmi tatil günlerinde kapalı olur, çalışanlarına izin kullandırır.

İSTANBUL PERDER YÖNETİM KURULU