Üyelik Şartları

ÜYE OLMAK HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 

1- Derneğe asli üye olmak için; 

a- Perakende sektöründe en az iki mağazası olmak ve en az iki yıldır sektörde bulunmak,

b- Medeni haklara ve fiil ehliyetine sahip olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak. T.C. vatandaşı olmak veya kendi hukukuna göre ülkesinde T.C. vatandaşlarına dernek kurma ve dernek üyesi olma hakkı veren bir ülkenin vatandaşı olmak.

c- Derneğin tüzüğünde belirtilen gayesini benimsemiş olmak,

d- Derneğin iç tüzüğündeki maddeleri kabul etmek,

e- Etik değerlerimizi kabul etmiş olmak, 

f- Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

g- Derneğe giriş aidatı ödeyerek, dernek üye fişini doldurup imzalamak,

h- Üyelik için derneğe başvuran kişinin müracaatı en geç 30 gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak müracaatçıya bildirilir.

g- Derneğe üye olmak isteyen kimse daha önceden derneğe üye olmuş ve üyeliği devam eden iki kişi tarafından teklif edilmek suretiyle yönetim kurulunun değerlendirilmesi alınır. Yönetim kurulu tarafından uygun bulunduğu taktirde üyeliği kabul edilir

Üye Başvuru Formu