PERDER BAŞKANI İHSAN BİÇEN AÇILIM SÜRECİNE DAİR

Son yıllarda ülkemizde siyasi istikrarla başlayan, ekonomik gelişmelerle ivme sağlanan ve çözüm odaklı yaklaşımlarla elini taşın altına koyan bir anlayıştan dolayı, son derece mutlu olduğumuzu düşünüyorum.

 AÇILIM SÜRECİ

 

Son yıllarda ülkemizde siyasi istikrarla başlayan, ekonomik gelişmelerle ivme sağlanan ve çözüm odaklı yaklaşımlarla elini taşın altına koyan bir anlayıştan dolayı, son derece mutlu olduğumuzu düşünüyorum. En azından kendi adıma. Bir işletmeci olarak o dönem kazancımız bugünlerden iyi olmasına rağmen bunu söyleyebiliyorum. Çok iyi biliyoruz ki, kısa vadeli kazanımlar ne kendimiz  nede ülkemiz için sürdürülebilir olmayacaktır.

Osmanlı dönemindeki hasta adam benzetmesinin, modern dünyada ülkemiz için benzer sonuçlar doğurmaması için,  cesaretle tüm sorunlarımızın üzerine gidilmesi çok yerinde bir düşüncedir.

Dünyayla entegre olmuş bir ülkenin 30 yıllık büyük bir sorununu çözme isteği ve cesareti ,ülkemizdeki tüm vatandaşların yararına olduğu gibi, perakende sektörüne de ciddi faydalar sağlayacaktır.

Özellikle sorunların en çok yaşandığı, doğu ve güneydoğu bölgelerimizin sorunlardan arındırılması, istihdam ve yatırım açısından hayati önem taşıyor.

 Yapılacak teşvik sistemleriyle  o bölgelerin kalkınmasıyla beraber, büyük şehirlere olan göçler azalacak ve ülkemiz daha dengeli bir yapıda homojen olarak kalacaktır.

Bölgelerin kalkınmasıyla beraber,  o bölgelerdeki nüfusun azalmayacağı ve  katma değeri yüksek ürünlerin  tüketilmeye başlanacağı bir döneme girilmesiyle beraber, bundan perakende de olumlu etkilenecektir.

Asıl büyük değişim ülkemizin itibarı , dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirmiş olmakla, tüm gözlerin ve ilginin ülkemizde olması sağlanacaktır.

 Bu müthiş değişim dünya dengelerini bile değiştireceği bir döneme girilecektir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak çözüm sürecine tam destek olmakla beraber, tüm camiamız adına yapılması gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

 

                                                        İHSAN  BİÇEN

                            İSTANBUL PERDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI