“Gıda ve Tarım Ürünleri Denetim ve Uygulamalarında Bilgilendirme ve Çözüm Önerileri Paneli” yapıldı

İstanbul Perder & İto Perakende komitesi işbirliği ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde “Gıda ve Tarım Ürünleri Denetim ve Uygulamalarında Bilgilendirme ve Çözüm Önerileri Paneli” gerçekleştirildi.

Birçok konuşmacının yer aldığı panelde İstanbul Perder Başkanı Ramazan Ulu,  perakende sektöründe yaşanan sıkıntı ve sorunları dile getirdi.

Gıda sektöründe denetim ve yaptırımların ağırlıklı olarak ele alındığı panelde sektörün önemli isimleri fikirlerini dinleyicilerle paylaştı. Türkiye’de gelişen tüketici bilincine paralel olarak sıklıkla dillendirilen gıda denetimlerine farklı bakış açısı getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Vet. Dr. Can Demir, gıdada “denetim yerine destek, ifşa yerine izlenebilirlik” önerisiyle dikkatleri gıdada eğitime çekti.

İstanbul Ticaret Odası, 4. Kat Meclis Salonu’nda 1 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen panel iki ayrı oturum şeklinde icra edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1. No.lu Perakende Ticaret Meslek Komitesi Meclis Üyesi İsa Albayrak’ın başkanlığında gerçekleşen birinci oturumda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvar Daire Başkanlığı adına konuşan Nadir Bulak, “Resmi Kontrollerle İlgili Gıda Mevzuatında Başlıca Düzenlemeler ve Uygulamalar” başlıklı sunum yaptı.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi adına konuşan Azmi Yüksel, “İstanbul İlinde Perakende Sektöründe Resmi Kontrol Çalışmaları” başlıklı sunumunu yaptı. Daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü adına söz alan Abdülkadir Durmuş, “Perakende Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Ruhsat İşlemleri” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

“Gıda ve Tarım Ürünleri Denetim ve Uygulamalarında Bilgilendirme ve Çözüm Önerileri Paneli”nin ikinci oturumunda ise, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sedat Kuru, “Perakende Sektöründe Hizmet Veren İşletmelere Yapılan Başlıca Denetimleri” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Dr. Erkan Kırat’ın “İzlenebilirlik Sistemlerinde Gelişmeler” başlıklı sunumundan sonra ise İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Ramazan Ulu, “Perakende Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla yaşanan sorunları dinleyicilerle paylaştı.

Panelde son olarak konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Can Demir, “Gıdada Denetimin Dünü-Bugünü”nü anlattı.

Konuşmasında “Denetim yerine destek, ifşa yerine izlenebilirlik” vurgusunu ön plana çıkaran Demir”in tesbitlerine katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

 DENETİM YERİNE DESTEK, İFŞA YERİNE İZLENEBİLİRLİK

5996 sayılı kanun’la son dönemde yaşanan yenilikleri anlatarak söze başlayan Demir, Türkiye genelinde 646.521 gıda işletmesi bulunduğunu ve bunların 82.444’ünün gıda üretim yeri olduğunu dile getirdi.

Bakanlık bünyesinde 39 adet Gıda ve Kontrol Laboratuvarı bulunduğunu hatırlatan Demir, bunun 32’si akredite olduğunu, ayrıca bir ulusal gıda referans ve de 1 adet gıda araştırma enstitüsü ile hizmet verildiğini söyledi.

“Gıda güvencesi = Tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması” formülünün özellikle altını çizen Demir, farklı uygulamalar ve yetersiz denetçi gibi olumsuzluklara rağmen 2002’den bugüne her yıl artarak denetlenen gıda denetim yerlerinin 2013’te 514.253’e ulaştığını ifade etti.

Gıda denetimlerinin başarılı olmasında gıda güvenliği ve gıda hijyeni konusunda akademik güvenceleriyle ön plana çıkan veteriner hekim ve gıda mühendislerinin aktif olarak devreye sokulması gerektiğini anlatan Vet. Dr. Can Demir, 2012 yılından bugüne 12 kez uygunsuz ürünler üreten toplam 190 firmanın ifşa edildiğini dile getirdi.

“Dünyada izlenebilirlik çeşitlerini Erkan Kırat’tan dinledik. İfşa sonuç vermedi, tüketici bakmıyor. Dinleyiciler arasında ifşaya bakarak gıda satın alan var mı?” sorusunu yönelten Demir, güvenli gıdaya ulaşımı kolaylaştırmak için “ifşa yerine izlenebilirlik” formülünün daha etkili olacağını sözlerine ekledi.

İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.