İstanbul PERDER iç tüzük hazırladı

İstanbul PERDER içtüzüğüne göre; üyeler, yeni şube açarken diğer dernek üyelerine yakın bir yerde açmamaya hassasiyet gösterecek.

İstanbul PERDER, iç işleyişini  belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek; üyelerin derneğe, derneğin üyelere karşı sorumluluklarını net olarak ortaya koymak amacıyla bir iç tüzük hazırladı. Derneğin olumlu yöndeki algısını en üst seviyede tutmak için PERDER Gelişim Platformu tarafından hazırlanan iç tüzük, yönetim kurulu tarafından onaylandı.

İç tüzüğe göre; sektörle ilgili herhangi bir ihtilafta oluşacak anlaşmazlık durumunda, dernekten talep edildiği takdirde yönetim kurulu sorumluluğunda hakem heyeti oluşturulabilecek. Ardından da ilgili heyete yetki verilebilecek. Dernek üyesi işletmede çalışmakta olan bir iş görene, herhangi bir diğer üye iş teklifi götüremeyecek. Herhangi bir üyeden ayrılmış olan iş gören, başka bir üye işletmeye iş başvurusu yaptığında referans olarak daha önceki üye ile istişare edilecek ve yüz kızartıcı bir sebeple ayrılmış olması durumunda başvurduğu diğer işletmede işe başlatılmayacak.

Dernek üyeleri, birbirlerine maddi ve manevi zarar vermemesi adına yeni şube açarken diğer dernek üyelerine yakın bir yerde açmamaya hassasiyet gösterecek.