İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi’ni yayınladı

İstanbul PERDER, sektörün gelişimi adına kural ve standartları ortaya koyarak doğru rekabet için yol gösterici nitelikte bir çalışmaya imza attı.

 

İstanbul PERDER geçtiğimiz yıl çok önemli bir adım atarak iç işleyişini  belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek; üyelerin derneğe, derneğin üyelere karşı sorumluluklarını net olarak ortaya koymak amacıyla bir iç tüzük hazırlamıştı. Bu çalışmayı destekleyecek ve ileri seviyeye taşıyacak İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi de, 1 yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlandı.

 

İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi'nde İstanbul PERDER İç Tüzüğü'nde yer alan maddeler bütün ayrıntılarıyla ele alındı ve sektöre yol gösterici bir referans kaynağı oluşturuldu.

 

Doğru rekabet için etik kurallar

İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi, serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören kurallara uyumlu şekilde hazırlandı. Rehberde birçok konu ele alındı ama özellikle İK uygulamaları ve yeni mağaza yatırımlarıyla ilgili maddeler son derece çarpıcı nitelikte. Buna göre; İstanbul PERDER üyesi işletmede çalışmakta olan bir iş görene, herhangi bir diğer üye iş teklifi götüremeyecek. Herhangi bir üyeden ayrılmış olan iş gören, başka bir üye işletmeye iş başvurusu yaptığında referans olarak daha önceki üye ile istişare edilecek ve yüz kızartıcı bir sebeple ayrılmış olması durumunda başvurduğu diğer işletmede işe başlatılmayacak.

 

Dernek üyeleri, birbirlerine maddi ve manevi zarar vermemesi adına yeni şube açarken diğer dernek üyelerine yakın bir yerde açmamaya hassasiyet gösterecek.

 

İstanbul PERDER'in mevcut İç Tüzüğü'ne göre; sektörle ilgili herhangi bir ihtilafta oluşacak anlaşmazlık durumunda, dernekten talep edildiği takdirde yönetim kurulu sorumluluğunda hakem heyeti oluşturulabiliyor. Ardından da ilgili heyete yetki verilebiliyor.

 

"Doğru rekabet edebilmek önce iş ahlakına sahip olmalıyız"

İstanbul PERDER Başkanı Ramazan Ulu, İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi'nin hazırlanış amacı ve önemiyle ilgili şunları aktardı:

"Bizler İstanbul PERDER Üyeleri olarak çalışmalarımızda serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartları ortaya koymak, bu standartlara uymak için maksimum çabayı göstermek zorundayız. Buna zorundayız çünkü ancak bu şekilde sektörümüzü doğru, dürüst ve adil bir sistem içerisinde geleceğe taşıyabiliriz. İstanbul PERDER'in 10 yıl sonra geldiği bu noktada sektöre örnek olmak, yol gösterici olmak adına çok önemli bir misyonu da taşıdığını düşünmekteyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl hazırladığımız iç tüzüğümüzde "iş ahlakı" konusunda çok önemli kararlar aldık.  İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi'ni hazırlamamızın nedeni ise hem bu etik kuralların tek bir kaynak üzerinde, üyelerimizin her an başvuracakları şekilde bir araya getirilmesini sağlamak hem de bütün sektörün kullanabileceği bir referans noktası oluşturmaktı. Rehberimizi İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in görüşlerine sunduk ve her biri altına imza attı. Bundan sonrasında her toplantımızda buradaki kurallar çerçevesinde ne yapıyoruz, hangi noktaya geldik değerlendirmeler yapacağız. Başta birbirini zarara uğratacak şekilde yakın mağaza açma ve birbirinin çalışanını etik kurallara uymayacak şekilde transfer etme olmak üzere daha pek çok konu var. Yasal düzenlemelere uyumluluk, çalışan hakları, şeffaflık ve bilgi paylaşımı, cinsiyet veya ırk ayrımı yapmamak, çevreye saygılı olmak bu konulardan birkaçı... Bütün bu etik kuralları, yazılı bir şekilde bir araya getirerek ve altına imzamızı atarak çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bunların uygulanması ve sektörün geneline yayılması yönünde de elimizden gelen gayreti göstereceğiz".

 

İstanbul PERDER Etik İlkeler Rehberi'nin tamamını ekteki PDF dosyasında görebilirsiniz.