“Bİ FİKRİM VAR” Fikir yarışması

İstanbul Perder Gelişim Platformu tarafından düzenlenen “Bi fikrim var”Proje Yarışması’nın amacı; Gıda Perakendesinde market-mağazacılığına gönül vermiş, Perakendeciliği meslek olarak benimsemiş kişilerin bu alanda ilgilerini çekmek,bu sektörde ve Perakendenin diğer alanlarında farkındalık oluşturulması için yenilikçi ve girişimci projeler, fikirler, çözümler üreterek verimliliği arttıracak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesikonusunda teşvik etmektir.

 

"Bİ FİKRİM VAR" YARIŞMANIN AMACI

İstanbul Perder Gelişim Platformu tarafından düzenlenen "Bi fikrim var"Proje Yarışması'nın amacı; Gıda Perakendesinde market-mağazacılığına gönül vermiş, Perakendeciliği meslek olarak benimsemiş kişilerin bu alanda ilgilerini çekmek,bu sektörde ve Perakendenin diğer alanlarında farkındalık oluşturulması için yenilikçi ve girişimci projeler, fikirler, çözümler üreterek verimliliği arttıracak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesikonusunda teşvik etmektir.

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1) Yarışmaya sadece İstanbul PERDER Üyesi mağazalarında çalışan adaylar katılım sağlayabilir.

2) Adaylar istedikleri herhangi bir veya birden fazla kategoride yarışma başvurusu yapabileceklerdir. Bir proje sahibi tarafından birden fazla kategoride başvuru yapılması durumunda her kategori için ayrı başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

Aday yarışmacının Proje Katılım Formunu doldurarak bifikrimvar@istanbulperder.org.trelektronik posta adresleri üzerinden online olarak başvurularını yapması gerekmektedir.

Yarışmaya ilişkin güncel duyurular www.istanbulperder.org.trinternet sitesinden üzerinden takip edilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

PROJE BAŞVURU İÇERİĞİ

"Bi Fikrim Var" Proje Yarışması Katılım formunda bulunan aşağıdaki alanların doldurulması gerekmektedir.

1. Projenin Amacı: Projenin amacı açık, net, anlaşılır olmalıdır. Başvurunun yapıldığı kategoride işe ve sektöre yönelik sunacağı katkı ve faydalar net bir dille anlatılmalıdır.

2. Projenin Süreci: Projenin hangi yöntemle yapıldığı, özgün fikrin ne olduğu, uygulamada nasılkullanılacağı, projenin uygulanacağı alan ve süreç belirtilerek açıklanmalıdır.

3. Projenin Bulguları: Fikrin tüm özellikleri açıklanmalıdır. Proje ile ilgili tüm görseller (fotoğraf, şekil,grafik, tablo vb.) detaylı anlaşılır şekilde yer almalıdır.

4. Projeden Elde Edilen Sonuçlar: Sonuçların sektör ile ilgili farkındalık ve bilgi/bilinç düzeylerini ölçülebilir düzeyde artırabilir olması tercih sebebidir. Projenin kolaylık/zorlukları belirtilmelidir.

5. Projenin Bütçesi: Projenin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen tahmini bütçe hakkında bilgiverilebilir.*

6. Başvuru metni Calibri yazı karakterinde, 12 punto, 1,15 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

7. Anlatım akıcı, anlaşılır ve tekrardan uzak olmalıdır. Proje başvurusu görsel öğelerle desteklenebilir.

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Proje başvuruları, Perder Gelişim Platformu ve İstanbul Perder Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve onaylanan özel bağımsız değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirme komisyonu katılımcının kimlik bilgilerini değerlendirme sonuçlanıncaya kadar hiçbir şekilde görmeyecektir.

3. Düzenleme kuruluna gelen projeler isimsiz olarak numaralandırılmış şekilde değerlendirme

komisyonuna teslim edilecektir. Bu sebeple katılım formları proje başvuru metninden ayrı bir sayfaolarak hazırlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proje başvuruları değerlendirme komisyonu tarafından Yenilikçilik, Fayda veUygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Bu kriterlere ait açıklamalar aşağıdasunulmuştur.

a) Yenilikçilik: Yarışmanın en önemli değerlendirme kriterlerinden biri yenilikçilik ve özgünlüktür.Projenin özgün ve yenilikçi olması, var olan problemi farklı ve/veya özgün bir şekilde çözümsunarak gerçekleştirilmesidir.

b) Fayda: Projelerde, sektörümüze farkındalık ve katkı sağlayıp, verimlilik, bilgi ve bilinç düzeylerini artırabilecek nitelikte özellikler olması beklenmektedir.

c) Uygulanabilirlik: Projenin başarılı olabilmesi için projenin kapsamının iyi belirlenmiş olması, projeadımlarının ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin iyi planlanması ve sorunun tanımlanmasındançözümüne kadar çalışmanın sürdürülebilir olduğunun net bir şekilde ortaya konabilmesigerekmektedir.

5. Projenin bir ekip tarafından geliştirilmesi durumunda başvuru proje ekibinin belirlediği bir projesözcüsü tarafından yapılır. Başvuru formunda proje ekibinin tümüne ait bilgiler yer almalıdır.

6. Kategorilerden herhangi biri için yeterli başvuru olmaması durumunda bu kategoride ödüllendirmeyapılmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

1. Yarışma için 15 NİSAN 2017 günü saat 18:00'e kadar gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

2. Başvuru tarihi ve saatinden sonra gönderilen projeler hiçbir suretle değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yarışma sonuçlarıMayıs ayında yapılacak olanetkinliğimizin ödül töreninde açıklanacaktır.

 

ÖDÜLLER

1. Yarışmada her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bu ödüle layık görülen adaylara verilecektir.

2. Birincilik ödülü Iphone7, ikincilik ödülüİphone 6S, üçüncülüködülüIpadolarak belirlenmiştir.

4. Bir ekip tarafından geliştirilen projenin ödüle layık görülmesi durumunda ödül proje ekibi adınabaşvuruyu yapan proje sözcüsüne verilir.