İstanbul PERDER üyelerine yeni yasal düzenlemeler anlatıldı

İstanbul PERDER ve İstanbul İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün işbirliği çerçevesinde üyelere bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor

 

17 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Perakendeciler Derneği ile İstanbul İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, yeni yasal mevzuatların ve uygulama farklılıklarının daha iyi anlaşılması ve uygulanması için iki kurumun işbirliğini pekiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu işbirliği çerçevesinde İstanbul İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından farklı konularda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Seminerlerin ilki İstanbul İl Tarım Gıda ve  Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azmi Yüksel, Gıda Yüksek Mühendisi Hande Gül Aytuna Yalçın ve Nurcan Bakır Özata tarafından İstanbul PERDER'in dernek merkezinde gerçekleştirildi.  

İstanbul PERDER Üyesi marketlerin ilgili yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde özellikle son üç ayda değişen mevzuatlar, hijyen yönetmeliği, gıda zehirlenmelerinin nasıl değerlendirildiği, etiketlemede dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

'Yeni Yasal Düzenlemeler ve Uygulama Farklılıkları' konu başlığıyla gerçekleştirilecek seminerler iki kurumun işbirliği çerçevesinde 3 ayda bir düzenlenecek. Her seminerde geride kalan 3 ayda gıda alanında gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemeler ayrıntılarıyla ele alınacak ve uygulamanın doğru gerçekleştirilmesi için perakendecilere ışık tutacak bilgiler aktarılacak ve onların da önerileri alınacak.